02 mars 2011

För kropp & själ mitt i veckan

Tid, tid ...! Ögonen går i kors... Dom måtte vara vid god vigör av sin kost, kostdoktorn Andreas Eenfeldt och andra som orkar med alla diskussioner på nätet och samtidigt sköter patienter och håller föredrag. Bland ca 200 kommentarer till en anmälan av Eenfeldts bok Matrevolutionen var det åtskilliga som inte just innehöll annat än uppmaningar att bemöta eller låta bli att bemöta den faktiskt mycket plumpa och raljerande texten. Tydligen är det inte heller i Sverige alldeles klart vad man gör om man utsätts för påhopp i medierna. När det gäller skönlitteratur är väl tumregeln överallt i världen att man inte ska gå i svaromål när det gäller en recension, men hur är det med sakfel och med direkta påhopp -  varför går recensenter nuförtiden ofta till person? De ska ha läst den bok de recenserar (vilket knappast alltid är fallet) och det är den de ska skriva om. När det gäller läkare undrar jag efter att ha sett lite av debatten kring lågkolhydratkost, och det har jag undrat också förr, om det alls ingår några kurser i vetenskapsteori och -historia med bl.a. argumentationsanalys i deras utbildning? Det borde det ju självklart göra i alla akademiska studier. Och varför är läkare så rädda för fallbeskrivningar? Inom samhällsvetenskaper och humaniora, bl.a. inom psykologin, bygger man i stor utsträckning på den sortens undersökningar. Inte så, att de skulle säga "allt", men det borde ju vara självklart att man kombinerar olika metoder, olika sätt att komma åt det som är eller upplevs som "verkligheten". Allt går inte att väga och mäta, åtminstone inte när det gäller levande mänskor. I alla fall är Matrevolutionen definitiv en läsvärd bok, och där resoneras det nog vettigt kring vetenskaplighet och rapportering! Hoppas hinna läsa ut den före  lördag då nästa låntagare på biblioteket vill ha den.

Från ett till annat, så var Musikväktarna både mångsidigt och trevligt igår kväll. "Det gamla radarparet" var på besök och höll i trådarna igen - hoppas det inte var en engångsföreteelse. Och lyssnarna fick ringa och önska samma kväll, precis som det ska vara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar