15 mars 2011

Till er som sökt på 'amalgam'

Helt kort till er som på min blogg har sökt hitta info om amalgam: det står inte mycket om detta här. Men om ni klickar på www.tf.nu bland länkarna här till höger, så kommer ni vidare i saken. Också www.amalgamskadefonden.se har hjälp och råd att ge. Adressen till min hemsida hittar ni alltid här ovan: www.bmstorgards.fi Där står det vad min bok "Natten skingras, dagen gryr. Kapitel ur ett liv med amalgam och diagnoser" är avsedd att vara för något.

Denna "inifrånskildring" utgör mitt strå till stacken och innehåller hänvisningar till facklitteratur och länkar. Den av recensenterna (till all lycka bara en) som trodde den var tänkt som poesi och som klagomål från en som ville bli "tyckt synd om" kan inte ha läst den från början till slut. Mig är det inte synd om - jag har ju kommit ut ur tunneln och har mål i mun! Men det är flera som kontaktat mig och sagt: "Du skriver om oss". Detta har glatt mig, för det var min avsikt med boken. Det räcker emellertid inte med "igenkänningsfaktorn" - patientskildringar borde naturligtvis läsas av också andra än dem som "redan vet". (Och nu avser jag inte bara min egen bok.)

Om man kunde skildra och förklara precis allting vetenskapligt, i denna vår ständigt föränderliga värld, skulle det inte behövas någon konst, och inte heller några autentiska skildringar och uttryck. Som det är nu får vi lov att komplettera varandra. Därmed intet ont sagt om läkare som gör sitt bästa - lyssnar på patienter och tar del av rön från också andra områden än sitt eget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar