12 oktober 2011

Stäng inte postkontoret i Karis!

Karis har varit en stad med ca 10 000 invånare och ska verkligen inte göras till en bortglömd förort med lika många invånare, bara för att tre kommuner har slagits ihop: sina skatteärenden får man redan nu lov att åka till Ekenäs (också en f.d. stad) för att sköta, nu tänker man sig att detsamma ska börja gälla en så livsviktig funktion som posten - Itella har nämligen Karis på sin lista över postkontor som de tänkt stänga.
   Visserligen tänker de sig ombud i Karis, men hur skulle något sådant räcka till? Så ofta som det är kö framför disken - och folk är inte där för att köpa godis! - kan jag aldrig tro att alla de som bor och verkar här skulle klara sig med bara den lilla service ett ombud kunde tänkas ge.
   I Karis finns många småföretagare, som t.ex. ska sköta leveranser till och från utlandet. Vilken kompetens skulle ombudet ha? En hel del av jobbet tycks ju handla om gemensamma system för datakommunikation mellan olika länders postverk. Åtminstone har jag upplevt detta, när det gällt transporter från Sverige.
   Men chokladen och krimskramset kan vi undvara.
   Och priserna på kuvert och liknande kunde gärna på posten vara lika låga som i vanliga bok- och pappershandlar. Annars är det inte underligt om de inte säljer. Fast det är väl mest när man har bråttom och inte hunnit handla annanstans, som det kan vara bra med en del pappersvaror till salu också där.
   Posten är Posten och ska så förbli.

PS Med saknad minns jag de tider då post bars ut 2 gånger per dag, och såvitt jag minns också 1 gång på lördagarna. Numera kan man få vänta till klockan 14 (och t.o.m. ännu längre) innan man får dagens post - och det kan gälla både hem och arbetsplatser.
   Från Sverige har jag fått brev som varit stämplade på veckoslut. Varför ska det vara sämre här? Bibliotek har lördagsöppet - kunde inte något slag av postservice också fungera på (åtminstone) lördagarna?

PPS Vill du påverka saken, gå då in på www.adressit.com!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar