23 november 2011

Kultakuume: associationer

Medan jag googlade på en medicin jag nyss fått och mejlade min läkare (att den hör till dem jag redan förut prövat på och inte tålt) hörde jag med ett öra på Kultakuume på YLE 1. Det var en diskussion om finlandssvenskarna och deras förlag. Islänningarna sades ha många förlag och finlandssvenskarna - ja, nämnde man ens att det finns andra (utom de finska) än Schildts och Söderströms? Min fingertoppskänsla är den att Finlands svenska författareförening och nämnda två (snart fusionerade) förlag är i något slags mental symbios med varann och tycks tycka att ingen författare (stor eller liten) som står utanför just deras kretsar alls kan betraktas som "professionell". På frågan om hur många finlandssvenska författare det finns svarar man oftast, precis som nu, med hur många som är medlemmar i FSFF. Det kanske är hälften? Författarföreningen är en intresseförening, inte en fackförening, och det finns av allt att döma många professionellt bokskrivande personer också i Svenskfinland som inte alls hör dit. Bokkatalogen utkommer snart: bäst att kolla där.

PS Lite senare: Hörde programmet i repris. Där nämndes nog att det finns omkring 20 finlandssvenska förlag. Det föreföll viktigare med höga försäljningssiffror än med mångsidighet. Jag kan förstås ha missuppfattat nåt igen. Men det har gått inflation i vissa ord som 'professionell' och 'kvalitet'. Vad som menas beror på vem som säger det om vem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar