21 november 2011

Telefonmusik

Ett litet PS till förmiddagens litania: Det pågick i Yle 1 ett musikprogram som hade varit skönt och välgörande att höra på medan jag satt och väntade på att förenas till olika personer, men det blev jag tvungen att stänga av p.g.a. den påtvingade och helt förfärliga muzak som via mobilen gick in i mitt öra. Kan man inte förbjuda sådant! Önskar någon hjärnforskare ville studera vilka skador på centrala nervsystemet som alla dessa distraherande, irriterande, överlopps oljud åstadkommer. Får musikerna royalty på kömusiken? De borde snarare be om skadestånd, så förvanskad som den är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar