11 mars 2012

Om en översättning

Härligt med vår i luften, men inget vidare promenadföre i Karis, tyvärr. Nå, solen sken när jag var ute och snart har isen helt smultit bort. Nu på kvällen, vid radion, har jag suttit och gjort små ändringar i bloggens högermarginal. Där det bland länkarna står "Mediefostran" hittar ni min egen version (tror jag i varje fall) av en översättning jag gjorde ifjol. Den gällde boken Heinonen, Anne: Kirjastokasvatusta ja mediakasvatusta - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön, som på svenska fick titeln Biblioteksfostran och mediefostran - en blick på samarbetet mellan bibliotek och skola. När jag fick se den i tryck hade texten i så hög grad blivit ändrad att den inte längre var min, trots att mitt namn stod innanför pärmen. Någon ingående redogörelse för turerna kring detta brott mot en översättares upphovsrätt tänker jag ändå inte ge här. Via Sanasto rf har man betalat mig skadestånd, och den version av översättningen som finns på bibliotekens webbplats (och som kommer fram när man klickar på nämnda länk) bör vara den jag kan stå för. (Den tryckta version som har sänts till skolor och bibliotek är alltså inte identisk med nätversionen.)

PS 10.6.12
Bytte ut länkens rubrik "Mediefostran" till "Översättning".