29 april 2012

Alltför liberal definition?

När jag gjorde min gradu om 'informationsbeteende och informationsbehov' bland läkare gav jag inte respondenterna någon närmare definition av begreppet 'information' än att min enkät i första hand gällde "sådan information som man kan ha nytta av att känna till i sitt arbete eller i sin yrkesutövning"; målet var att få fram "underlag för planeringen av den framtida informationsförsörjningen" inom ett sjukvårdsområde. Det visade sig  sedan att begreppet 'information' hade tolkats på flera olika sätt: "Kalle Anka (fritid)" ingick t.ex. bland svaren på en fråga om vilka tidskrifter man  brukade följa med. Till all lycka, får man väl smått ironiskt säga, var alternativfrågorna nämligen kompletterade med rader för också öppna svar. (Framför allt visade detta att enkäter med bara alternativ att kryssa i hör f-n till. De duger som diskussions- och intervjuunderlag och som väckare av nya forskningsfrågor. Det är allt.)

När man nu i dagarna i radion talat om en undersökning tankesmedjan Magma låtit göra av om finlandssvenskar upplever sig som liberala blir jag förvånad över den i efterhand uttryckta lärdomen att ordet eller begreppet 'liberal' av de svarande har uppfattats på olika sätt. Än mera förvånad blir jag när jag får höra att begreppet kantänka skulle användas på olika sätt i Finland respektive Sverige. Vadan dessa slutsatser?

Ordet 'liberal' har två helt officiella betydelser som det går för vem som helst att slå upp i en ordbok. Min auktoritet i det här avseendet är Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademien. Svenska Akademien är sverigesvensk och om betydelsen av adjektivet 'liberal' säger den så här (tillsammans med exempel och bakgrundshistoria):

 1 som företräder eller är uttryck för liberalismen
 2 som är anhängare av fritt och självständigt tänkande och står fri i   förhållande till regler och bestämmelser
även om handling 

Substantivet 'liberal' betyder enligt ovannämnda auktoritativa ordbok bara:
 anhängare av liberalismen

'Liberalism' i sin tur är ett substantiv med betydelsen:
 en politisk åskådning som slår vakt om såväl den enskildes som den privata  företagsamhetens frihet men ändå accepterar statliga ingrepp för att säkra medborgarnas välfärd

(Det som står med liten stil här gör det också i boken.)

Frågar man mig om jag är liberal måste man nog först definiera vilken av ordets helt officiella bemärkelser och betydelser man avser. Har man inte gjort det i den aktuella undersökingen? Nå, i så fall har man i alla fall inte gjort något större fel än jag själv (med lärares goda minne) på 90-talet gjorde i min gradu. 

Den diskussion som tycks ha följt på undersökningen verkar i vilket fall som helst rätt intressant.


PS Jag vet att man inom samhälls- och andra vetenskaper ständigt för in nya betydelser i gamla begrepp. T.ex. undersökningar om 'informationsbehov' ger ofta ojämförbara resultat för att den ena forskaren definierar 'behoven' som 'önskemål', den andra som 'krav'- i bägge fallen som antingen uttalade, dolda eller rentav omedvetna - osv. osv. i all oändlighet. Var snäll och ta mig inte som besserwisser. Jag bara gräver där jag står; det är jag 'liberal' nog att tycka man får göra.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar