21 juni 2012

Sommarsolstånd idag

Glad midsommar!
Det är så mycket på G just nu, så just här blir det inte sagt någe' mer.
Än har jag inte semester från jobbet, men från datorn tar jag mig ledigt, så mycket det bara går.
Snart är det höst igen - men just nu får vi njuta av ljus!
Idag är det inte ens mulet:)

10 juni 2012

Inget 'hen' för mig, tack

Det låss vara sommar. Låss. Faktiskt så ljusnar det lite västerut, borde väl ha farit till Hangö. En vän är på teaterdagar där varje år. Själv grips jag av obeslutsamhet när jag ser hur många program det finns att välja mellan.

I radion talar de om djur. Intressant. Lyssnar med ena örat. Radiodagboken gällde lyckligtvis bara 7 dagar. Typexempel på hur detta att man deltar i en enkät redan i sig påverkar resultatet. Man knäpper inte på så där på måfå som man brukar, man kollar programbladet, tittar på klockan.

Formuläret har en kvart som minsta enhet och man ska ha programmet påknäppt i minst 8 minuter för att få dra streck för en sådan kvart. Men nyheterna pågår bara 5. Kanske visar undersökningen att ingen knäpper på radion bara för att höra nyheterna. Då kan de ju slopas. Äh.

Snart ska de tala om 'hen'. Då blir det tid för promenad. Kan det finnas något mera onödigt och ointressant?

En del tror att 'hen" gör kommunikationen enklare. Det har i tiden också funnits de som trott att det konstruerade språket esperanto skulle göra det, att det var ett språk man allmänt skulle ta till sig, men det blev bara ytterligare ett i raden av främmande språk man inte behärskar.

Kan vi inte göra som i finskan, där säger de "se" när de talar om mänskor. Åtminstone i talspråk. Och uttrycker mångt och mycket i passiv. Rikssvenska Barbro Alving kunde också skriva 'man' i stället för 'jag', ser jag nu i en bok. I mitten på förra seklet. Kanske gjorde andra också så, på svenska?

Inom psykiatrin lärde jag mig på 70-talet att patienten på svenska är 'han' fast mänskan rent allmänt är 'hon'.  Jag ringde och frågade våra dåvarande språkmyndigheter en gång, medan jag deltog i arbetet på SFMD:s jubileumsskrift. Numera talar läkare helt allmänt om patienten som 'den'. Och barnet blir ofta 'det' nuförtiden, i stället för 'han' eller 'hon'.

Hellre 'den' och 'det' än 'hen'. Man talar som sagt om att förenkla genom att införa 'hen'. I själva verket inför man bara ytterligare ett pronomen att hålla reda på.

Om vi inför 'hen' i svenskan borde kanske något motsvarande ske inom andra språk. Såsom allt numera koordineras och "slås ihop" finge vi väl då ställa till med konferens för att försöka enas om ett alldeles nytt ord tillsammans med tyskar, engelsmän och andra. 'Hen' går inte att exportera. I engelskan är "hen" redan upptaget. Det betyder höna.

I radioprogrammet om djur nämnde de nyss att man inte ska förmänskliga djur och deras beteende och egenskaper. Man får inte utifrån djurs beteende tro att man vet något om deras känslor. Självfallet håller jag med. Det är bara det att samma sak gäller människor emellan: av en persons beteende kan man inte utan vidare dra slutsatser om hur hon känner sig. Hon. Eller han. Eller den.

Om människan vore ett skepp - vad enkelt det vore: ett skepp är väl alltid 'hon'? Fast man har visst ruckat på den traditionen också.