30 november 2012

På tal om lektyr

Så länge jag har levat har vi/jag fått hem Församlingsbladet, sedermera Kyrkpressen. (Utom för 20 år sen då jag var som vuxenstuderande i Åbo och hade gjort en tidsbunden adressförändring. All annan post adresserad till min hemadress i Ekenäs kom till studieadressen, men inte Kyrkpressen. Den hade man tyckt det var onödigt att eftersända. Jag vet, för jag frågade var den blivit. Och undrade om det fanns annan "onödig post" som jag inte ens förstått att fråga efter.)

Tänk, jag har alltid trott att Församlingsbladet/Kyrkpressen varit en medlemstidning till alla som är skrivna i en församling och att man betalar den via sin kyrkoskatt. Plötsligt tycks det inte vara så?

Fast när jag tänker efter så har jag säkert hört att det redan tidigare funnits församlingar som velat att var och en själv sköter prenumerationen. Men har det inte varit "gratis" ändå?

Kanske har jag missuppfattat något. Hoppas bara kyrkan inte gör det ännu svårare än det redan är att orka och hinna engagera sig i annat än "världsliga ting"! Den som bara sällan går i kyrkan kanske ändå gärna tar del av  kyrkans tidning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar