11 mars 2013

Bengt Bergs Blogg: Annan konst

Bengt Bergs Blogg: Annan konst: Särlingar i konsten har vi hört talas om. Och kommentarer som: vart tog alla original vägen? Dessa sällsynta människor som ofta sågs över ...

*

Det här, som jag ovan hänvisar till, får mig att tänka på den store danske konstnären Storm P och en av hans tecknade gubbar som säger:
"Konst - det är något man inte kan - och kan man det så är det ingen konst."

Men de här skaparna, vilkas verk nu är utställda på Värmlands museum - de kan ju! Och ändå är det konst de åstadkommit!

Konst är levande, tycker jag och säger många - det sterila, teoribaserade och systematiskt gjorda - lärda - blir knappast konst. Är inte konsten och det akademiska i själva verket varandras motsatser?

Kunde man analysera konsten på vetenskaplig prosa så skulle den inte behövas. Konsten, alltså.

Jag önskar något finländskt museum ville göra en utställning i stil med denna värmländska! Varför inte Ekenäs museicentrum EKTA.

Helene Schjerfbeck i all ära - men nog börjar det nu finnas behov här i trakten av annan konst att tala om än hennes. Den kommer ändå länge att leva kvar.

Och den där klockan till minne av henne - senast idag var det radiokäbbel om utifall det var rätt eller fel att ta dess ringningsmekanism ur bruk.

Om klockan är ett konstverk hör såvitt jag förstår hela frågan hemma under konstnärens upphovsrätt. I så fall måste man be upphovsmannen om lov, eller hur?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar