24 april 2013

Uppsnappat

Ibland ser jag mig som en flugsnappare som "far ikring" i mitt letande av näring för kropp och själ, fastän liknelsen haltar - först och främst är väl en fågel i dagens läge betydligt mera systematisk och målmedveten i sin verksamhet än jag (med mina oregelbundna arbetstider) för tillfället är.

Just idag har jag råkat snappa upp lite av diskussionerna om varför papperstidningsupplagorna minskar. Alla synpunkter verkar ha haft att göra med antingen formen (papper/elektronik) eller journalistiken då man undrat varför antalet prenumeranter rätt radikalt har minskat just de senaste åren. Men är det inte så att levnadskostnaderna under samma tid rent allmänt har ökat så till den grad att allt flera sett sig tvungna att "spara bort" sina prenumerationer?

För tillfället har jag själv både Husis och Västis men det har funnits tider då jag som arbetslös varit utan båda två. De senaste åren har vanliga nödvändiga utgifter för boende och mat blivit så höga att de slukar större delen av många pensionärers och även löntagares ('tagare'?!) månatliga inkomster. Nog hör prenumerations- och medlemsavgifter i sådana fall till det första man avstår ifrån, eller hur?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar