16 september 2013

Språk och fördomar

Måndag morgon. Någon har idag besökt min blogg och sett på en text jag en gång skrivit om språk. Det fick mig att tänka på tidningen Språk (eller Språktidningen) som jag ofta med nöje läser. Senaste nummer var dock delvis ett undantag. I en artikel där generaliserade man nämligen från österbottniskan till att gälla hela finlandssvenskan och gav läsaren vissa österbottniska provinsialismer som exempel. Ordet 'villa' i betydelsen 'stuga' var en sådan, och också 'villaavslutning' för det som vi i söder kallar 'forneldarnas natt'.

Jag tror att man i Sverige förläst sig på boken "Finlandssvensk ordbok". Inte för att den skulle ha nämnts i artikeln, men jag har haft anledning att tro så också förut. Eftersom det i boken inte står vilka av uttrycken som är "interna" provinsialismer, alltså sociala och geografiska varieteter också INOM det svenska Finland, finns det antagligen nu sverigesvenskar som tror att alla orden i den boken är typiska för alla finlandssvenskar,

Det är som om man gav ut en ordbok över Sveriges alla provinsialismer från norr till söder och vi här då skulle få för oss att varenda en av dem är inte endast gångbar utan fullt begriplig i hela Sverige.

En annan sorts fördom jag nyligen snappat upp uttrycktes i tv-programmet "Kultureliten". Där var det en som trodde fenomenet med Finlands många och goda dirigenter beror eller berott på att de finländska orkestermusikerna inte kan andra språk än finska! Följaktligen kan de inte spela för utländska dirigenter. Har ni hört på maken?! Sitta i en "elitpanel" och tro att finländare är mindre språkkunniga än folk i andra länder. Vi går faktiskt i skola också här! Dessutom sitter det  finlandssvenskar - och även utlänningar som inte kan finska - i finländska orkestrar. Av vilka flera nog så ofta ger konserter utomlands.

En annan femma är sedan ordet "elit". Där satt panelen och tyckte att det betyder "utvald". När lila jag härhemma i Finland precis samma dag råkat höra ett program i finska Yle 1 där man uttryckligen påminde om att 'eliten' inom ett område består av sådana som är enormt skickliga inom just detta område - att begreppet 'elit' har att göra med just kunnandet och skickligheten, inte något annat..(Om det alltid har varit så här känner jag inte till och det hörde jag heller inte nämnas.)

Till detta vill jag med mitt "sociologiskt färgade förnuft" lägga att 'elit' och 'elitism' naturligtvis är två vitt skilda begrepp. Vill man ge 'eliten' privilegier av ett slag den inte är värd sysslar man med 'elitism'. Ger man eliten erkänsla för dess skicklighet är man ingen elitist.

Till försvar för panelen i "Kultureliten" kan sägas att alla som satt där inte utan vidare verkade känna sig alldeles bekväma med det epitetet. Men som namn på ett program gick det väl an. Av tidningen "Språk" skulle jag önska mig ett allsidigt program om finlandssvenskan som en del av det stora svenska språkområdet och med en icke alls alldeles enhetlig dialekt eller ens kultur. Vi är en samling individer och grupperingar spridda över olika delar av landet, främst södra Finland och Österbotten, och vi har inte alls bara ett enda sätt att tala och skriva.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar