09 april 2014

Tankar väckta av "Slaget efter tolv"

Jag medger att det här kommer lösryckt ur sitt sammanhang. Jag bara blir så trött varje gång jag hör den där gamla frasen upprepas, och idag medan jag stod vid min diskho hörde jag den igen, det var någon i "Slaget efter tolv" som sa det, som om det varit en självklarhet: att lågavlönade kostar samhället särskilt mycket, därför att de betalar så lite skatt. Tänk om det inte alls är så! Tänk om det är så att ett flertal av dem som har lägre lön än genomsnittet i själva verket har betalat riktigt mycket skatt indirekt, genom att inte få en lön som motsvarar vare sig deras utbildning eller deras jobb!

Såvitt jag vet är de flesta av dem/oss som inte avlönas enligt ubildning och kunnande - exempelvis biblioteksanställda - avlönade av stat och kommun, det vill säga samhället. Men inom stat och kommun är det uttryckligen genom att dra ner på lönekostnaderna som man brukar spara! Om man inom samhälleliga institutioner låter somliga jobba "till reapris", alltså för en lön som är orimligt låg, så har man ju de facto i praktiken redan dragit en ansenlig "skatt" av dessa arbetstagare. Dessutom kan en del av dessa lågavlönade ha betalat rejäla summor av egna pengar för att kunna studera eftersom deras gamla utbildning plötsligt inte längre har gällt, eller för att få läkar- och sjukhusvård och undersökningar gjorda, eftersom vi medborgare definitivt inte är "lika inför sjukvården" heller (liksom vi inte är inför avlöningen). Detta för att ge ett par exempel.

I morgonnyheterna idag talades det om att unga personer nöjer sig med relativt små inkomster och så gavs det som exempel summor som efter skatt blir något under 1500 euro. Jag vill bara påminna om, ifall någon läser detta, att det finns åtskilliga arbetstagare som jobbat i 30-40 år utan att nå upp till nämnvärt högre nettobelopp än så. För att inte tala om pensionärerna - för många av oss är en sådan summa relativt hög. Särskilt som man tycks ha oss att betala högre skatt på pensionen än vi förut gjorde på vår lön. Skulle inte samhället vinna på att dra av mindre skatt på pensionerna i stället för att avlöna de timmatal av byråkratiskt arbete som måste till för att i stället betala ut exempelvis bostadsbidrag - som dessutom kan röra sig om en struntsumma? (Typ 13,- per månad av reella boendekostnader på 710,-.) Mig veterligen innehåller dessutom vår grundlag ett förbud mot åldersdiskriminering. Det verkar som om den enda jämlikhet man bryr sig om i vårt land är den mellan könen. - Ja, detta för att jag råkade höra ett par uttalanden i radio ... Medge dock att det ligger en hel del i det jag säger:-/

Fotnot: "Slaget efter tolv" handlade om studiestöd och annat som gällde villkoren för studerande av idag (och i morgon). När jag påbörjade mina studier fanns inget sådant som studiebidrag. Man tog lån och jobbade vid sidan om. Följande år infördes systemet med statsgaranterade studielån.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar