Här kommer Arla till moster My ...

Arla och moster My
av Birgitta Maria Storgårds (text) och
Klara Sarban (bild)
Vasa: Scriptum, 2012. 31 s., ill.
ISBN 978-952-5496-89-5 (inb.)


"Det ska finnas en knorr i varje bild",
intervju med Klara Sarban,
av Lotta Gometz, Västerviks-Tidningen 24.7.2012:
http://www.vt.se/kultur/?articleid=6490263


Arla och moster My finns också här:
https://www.facebook.com/ArlaOchMosterMy#Utdrag ur recensionerna:


"- - - en berättelse om hur det okända kan kännas spännande och skrämmande då man är liten. Med litet konstnärlig kreativitet av den vuxna vände sig allt till det bästa i den här berättelsen i alla fall. Klara Sarban har gjort de trevliga detaljrika illustrationerna. Till och med för- och eftersättsbladen har illustrerats på ett roligt sätt med Arlas finurliga apa Jockolina i olika positioner. - - -"
                                                            (Görel Engström, Östra Nyland 2/6 2012)


" - - - en väldigt spännande kväll hemma hos moster My - - -"
                                                            (Lilian Westerlund, Kuriren 13//6 2012)
 

"- - - Storgårds står för texten och Sarban har gjort illustrationerna. De kompletterar varandra bra och slutresultatet har blivit en mjuk och hemtrevlig berättelse med finurliga poänger. - - -"
                                                            (Ringa Sandelin, Åbo Underrättelser 14/7 2012)


"Vardagsäventyr för de minsta
[...] Boken handlar om att hitta tryggheten i en främmande situation och bygga upp förtroendet för en ny människa.
  Den stillsamma berättelsen skildrar livets små händelser med utgångspunkt i barnets upplevelse.
  Vardagslustigheter som att ringa på fel dörr i trapphuset kombineras med insikten om att en mask kan vara såväl något en skådespelare sätter på sitt ansikte som något pappa använder då han metar.
 - - -
   Klara Sarbans illustrationer i luftig akvarell harmonierar med berättelsens lugna tempo. Bäst kommer Sarban till sin rätt på panoramauppslaget av mosterns lägenhet. Läsaren kan likt Arla titta storögt på allt märkvärdigt som finns i hemmet. Detaljrikedomen uppmuntrar till att utforska utrymmet med blicken och njuta av bostadens gröna, gula och blåa ytor samt mångfalden av mönster som golvets fiskbensparkett, ...
   Förutom att färgerna används som stämningsskapande element visar de på barnets sinnesstämning. Lek, skratt och trygghet uttrycks i bildernas glada färger, medan gråtoner signalerar rädsla. När Arla saknar sin pappa är både hon själv och hallen runt henne ritad i svartvitt. [...]
   Berättelsen börjar redan på pärmen, där läsaren får se Arla och hennes pappa på väg ... Eftersom sidantalet i bilderböcker ofta är lågt är det lyckat att leda in läsarens tankar i berättelsen redan från den första anblicken.
    - - -
   Verket fungerar som en påminnelse om hur världen ser ut genom ett barns ögon. För ett barn kan en separation från föräldrarna vara skrämmande. Upplevelsen kan lindras genom att man bekantar sig med tanken på förhand, exempelvis genom att läsa 'Arla och moster My'."
                                                            (Eva Korsbäck, Vasabladet 17/7 2012)


"[...] Moster My ska vara barnvakt åt lilla Arla, som aldrig varit hemma hos henne tidigare. Därför blir det extra spännande. De går husesyn och allt är bra till en början. Sedan råkar Moster My oavsiktligt skrämma Arla, ... Den ömtåliga situationen skildras trovärdigt och inkännande. Moster My agerar klokt och när de tillsammans har kommit fram till en lek, går tiden fort. Plötsligt ringer det på dörren och där står mamma och pappa! [...] Klara Sarbans illustrationer ligger nära texten och har också de en vardaglig ton. Bilden förstärker emellanåt texten. Bilderna har en dämpad färgskala och innehåller en hel del detaljer att titta på. [...] Arla och moster My är en liten spännande vardagsberättelse med lycklig utgång för alla inblandade."
                                                            (Christin Billing, BTJ-häftet 2012:23)
  


Intervju med Birgitta Maria Storgårds,
av Camilla Lindberg,
Västra Nyland 9.2.2013