Mina publikationer

Böcker:
Fackbibliotek på mentalsjukhus. En kartläggning av deras förekomst och skötsel i Finland jämte en beskrivning av Ekåsens sjukhus' fackbibliotek. Helsingfors: Medicinska centralbiblioteket. 53 s. + bil. (Medicinska centralbibliotekets publikationer 9; 1980)Skörda höstlöv. Dikter i haikuns och tankans form. Skellefteå: Ord&visor, 2004. 103 s.Bara en grind som lutar mot skogen. Dikter. Skellefteå: Ord&visor, 2009. 89 s.Natten skingras, dagen gryr. Kapitel ur ett liv med amalgam och diagnoser.
Skellefteå: Ord&visor, 2007. 89 s. Berättelse, sjukdomsskildring. 
Efterskrifter av läkarna Per Dalén och Karin Munsterhjelm-Ahumada.


Arla och moster My. Bilderbok för barn, med akvareller av Klara Sarban. Vasa: Scriptum, 2012. 32 s., ill.

Vi blir det vi ser. Kortprosa.
Skellefteå: Ord&visor, 2016. 155 s..

Texter i antologier och i andra författares verk:
Mentalvård – Mielenterveys. SFMD – ESMP 1924–1974.  Red. O. W. von Nandelstadh.
Ekenäs: Södra Finlands mentalvårdsdistrikts k.f., 1975, s. 123-124 (referat).I livets ordspegel. Åbo: Finlands svenska litteraturföreningar r.f. och Åbolands litteraturförening r.f., 2000, s. 59-61 (dikt).Ordflöde. Åbo: Åbolands litteraturförening r.f., 2004, s. 93-96 (kortprosa)

Oterdahl, Jeanna (1879-1965), text & Holmström, Karin (Pargas), bild: En besynnerlig historia om tant Klara och Nalle. Firma B. M. Storgårds, Prosaik, 2017, s. 21 (efterskrift).
Akademiska arbeten (otryckta):
Totala institutioner – Struktur, målsättning, inverkan på personligheten. 
Åbo: Åbo akademi, 1974. 27 s. (Kandidatuppsats i sociologi)Informationsbeteende och informationsbehov bland läkarna inom ett sjukvårdsområde. En kartläggning utförd i Västra Nyland år 1992. Åbo: Åbo akademi, 1999. 117 s. + bil. (Avhandling pro gradu i informationsförvaltning)Frågor kring sjukskötares informationsanskaffning – en enkät med läkare som jämförelsegrupp. Åbo: Åbo Akademi, 2000. 32 s. + bil. (Fackuppsats i informationsförvaltning)

Bibliografier:
Nordisk psykologisk litteratur: Finländska författare 1973-1976 och 1979. I: Nordisk psykologi 27:4 (265-69, 275-81), 28:4 (279-86), 29:4 (304-11) och 32:4 (376-89).

Översättningar:
Heinonen, Anne: Biblioteksfostran och mediefostran – en blick på samarbetet mellan bibliotek och skola. Undervisnings- och kulturministeriet samt Finlands biblioteksförening, 2011: mediakasvatus.kirjastot.fi/.../Biblioteksfostran4_-_Storgards_syyskuu_2011.pdf

(Endast den ursprungliga nätversionen)

Övrigt:
Debattartiklar i Kirjastolehti (1/1985, 10/1989), Åbo Underrättelser (5.5.1995, 29.8.1996, 11.9.1996) och Hufvudstadsbladet (30.10.2011).Kåserier och limerickar (under signaturen BIMS) i Borgåbladet (13.6, 13.8 och 9.12.1997) respektive Kuriren (6/2012 , 8/2012 och 12/2012).Kortprosa i Åbo Underrättelser (1.6.2002) och Heidruns Tidender (2/2012, 1/2015).Dikter i Astra Nova (6/1999, 2/2001, 2/2002), Åbo Underrättelser (11.11.2000),

Ny tid (50/2001), Heidruns tidender (1/2002, 1/2004, 2/2011, 2/2012, 1/2015),
Horisont (1/2004), Radio Vega Åboland (programmet ”Dikter i december”, 10.12.2002).Texter i egenskap av redaktör och referent m.m. inom Södra Finlands mentalvårdsdistrikt (1974-81).Framträdanden av olika slag, senast den 17.9.2016.

Närmare information om böckerna finnsFacebooksidan
https://www.facebook.com/bmstorgards/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar